Aku Nyanda

Wang adǔp ira nyanda riputih, adǔp kelek nyanda,”aku ira ‘speaking’!” Pak wang adǔp ira nyanda kireng, kai dǔp nyanda,”aku ira ‘bercakap’”. Mung sien lagih wang dǔp ira nyanda Bidayuh, kai dǔp nyanda, “saya mahu ‘nyanda’”, pak dǔp pidaan,”saya mahu cakap Bidayuh”.

Note: Kayuh tulis ku ti anyap kaitan dangan Pilihanraya Negeri da nyandun.

Suka-suka ceh aku nulis ti. Aku sina ra nulis duah bahasa Bidayǔh. Ihong inya mungkin ira manang aku lawa,ngin aku aga ato maya nyanda Bidayuh. Kai ku aga, pak mǔnǔ ku maya. Pandai ku nyanda Bidayǔh, simua inya Bidayǔh Bukar-Sadong puan ato mirati kayuh sanda aku. Mina ku biku nyanda duah slang biPichin, kampung adǔp ku. Tusa lagih aku, manih puli biku slang adǔp? Kelek bitammi manang aku,"kai mu yu bipichin, yu tibakang pun kai mah".

Aku mayan da Miri, sikulah da Miri. Mbǔh 20 sawa aku marui inya Miri. Anyap inya dangan ku bisanda minan slang biPichin. Ihong bitunggar kǔndǔg amang ku da masu Tebakang da Miri, pak kǔndǔg andǔ ku buleh ku kira anyap. Adǔh dingan ku Bidayǔh, pak nǔ bitammi. Dingan ku da sikulah bisi Kireng, Iban, Bisina dangan inya Ulu. Aku ngan dadu nyanda kireng dangan riputih ndǔg bala nyahe. Adǔh gih ku nyanda Iban icǔk-icǔk.

Mung hen pun aku kai mah aku kambǔt asal adǔp ku. Kai ku maya ngaku adǔp ku Bidayǔh. Kaya dangan terkenal mung anih-anih pun aku ijǔ kai mah aku maya ngaku adǔp ku Bidayǔh, pak makin aku ira bangga ngin aku dapat bukti ndǔg inya, Bidayǔh dapat mura maju. Ihong anak inya Bidayǔh madi ti da ngandai da pasar, bait ne kaya, datuh sikulah, daya nǔ adǔh bisampur daya Riputih ka kai, maya pidaan ndǔg inya adǔp nǔ kaum bidayǔh dangan lalu kai puan dapih nǔhǔn andǔ amang nǔ mayan.

Sanda pitayǔn ku ndǔg bala anak kampung da makat maju dangan datuh sikulah, puan ku kende sedar adǔp ngan kai buleh kambǔt asal adǔp, pak aba dǔp kuyak bina dingan. Kekal mah budaya rendah diri kita, da namal kita selama ti. Bin inya manang dǔp aus. Hahaha… Kai ceh. Wang adǔp sadǔ-sadǔ, kai kuyak, hormat dangan sagǔ/sagan awang ceh inya dangan adǔp. Maju bala Bidayuh!

7 comments:

Uncle Lee said...

Hi Marly, I was scratching my head reading your this posting.
You using Bidayuh language, I guess.
Anyway, it sounds very nice reading.
You have a nice day.
Lee.

MarlyMarble said...

Hi Uncle Lee,
Hahaha! Yes, I use Bidayuh language. It is about me, not fluencing well in Bidayuh, but still proud to be a Bidayuh.
Have a nice day.

Globalized Dayung said...

Boleh tahan amu dayung....anyap nyanda bidayuh, mesti pandai nyanda... betul ke sik sadong aku tok?? Aku cuma tau sikit2 aja...

MarlyMarble said...

Betol lah ya... Hehehe.Thank u...

Globalized Dayung said...

Boleh tahan...mun aku setaun kat Sadong area atau converse dalam Sadong ngan orang Sadong, dah boleh pass

haylind said...

kai hal la kan amu bikuk nyanda sleng kpg mu..bidayuh da kai puan sanda bidayuh lg truk..bigasak sanda kireng dgn tayung babuk,haha..

MarlyMarble said...

Haylind, aye lah. Asal kai kambet asak adup yah.

Post a Comment

My Link Collections: